Етнографічний вісник

Етнографічний вісник. Кн. 4

Скачать книгу
PDF93.4 МБ
854_big

Киев 1927 год

З друкарні Всеукраїнської Академії Наук

Лицензия: Общественное достояние

204 страницы

Качество:

Аннотация

Етнографічний вісник. Кн. 1—10. 1925—1932 / Всеукраїнська Академія Наук, Етнографічна комісія. — У Київі: З друкарні Всеукраїнської Академії Наук.

Кн. 4 / За головним редагуванням акад. Андрія Лободи та Віктора Петрова. — 1927. — 200 с.

ДЕ ЩО Є.

Акад. Андрій Лобода. З пісень на Україні про світову війну 1914 — 1918 рр. 3—7
Павло Попов. До текстів т. зв. „Калинівських“ пісень.......... 8—30
Климент Квітка. Українські пісні про дітозгубницю ..........31— 70
Василь Кравченко. „Псальми“, що в 1923—24 рр. співали прочани підчас подорожувань до різних чудес .....................71—78
Никанор Дмитрук. Голод на Україні р. 1921 ........... 79— 87
Віктор Петров. Мітологема „сонця“ в укр. нар. віруваннях та візантійсько-гелліністичний культурний цикл............... 88—119
Микола Левченко. Як утворилася легенда про нове чудо в Лаврі .... 120 —125

Матеріяли й статті з історії української етнографії.

Євгенія Рудинська. До історії укр. етнографії. Іван Рудченко......126—134
Олександер Андрієвський. До історії видання „Литературы украинскаго фольклора" Б. Д. Грінченка ................135—141
Володимир Білий. З непублікованих матеріялів М. Закревського ... 142—159
Микола Левченко. Збірка подільських казок 1850—1860-х рр. Димінського 160—172

Рецензії.

В’ячеслав Камінський. „Ziemia“ Dwutygodnik Krajoznawczy......173—174
Акад. Андрій Лобода. „Этнография“, 1926, № 1—2 ......... 174—177
B. Харків. „Музыкальная этнография“, 1926, І..............177 —179
П. Ковальов. Вал. Отамановський. Краєзнавство на Поділлі ....... 179—180
C. Якимович. Кость Копержинський. І. Обряди збору врожаю. II. Обжинки 180—182
Проф. Є. Кагаров. К. Штепа. Нариси з історії античної і христ. демонології ................................. . 182—183
Проф. Є. Кагаров. А. Ковалівський. Виробничі культи в давній Україні . 183—184
П. Ковальов. И. Г. Фрезер. Аттис ...... . .........184—186
3. Черняков. Франц Боас. Ум первобытного человека . . .... . . 186—187
Б. Навроцький. „Религия и Общество“ . ............187—189
В. Петров. Dm. Zelenin. Rus. Ostslav. Volkskunde.............189—195
В’яч. Камінський. A. Fischer. Lud Polski....... ....... 195—197
Хроніка. Проф. Є. Кагаров. Карл Вейле (1864—1926) . . ...... . 198—199

Нотний додаток    1— 12

В книге или описании ошибка…

Где ошибка?

Книга: www.bookva/books/854

Оставить комментарий

не публикуется