Етнографічний вісник

Етнографічний вісник. Кн. 7

Скачать книгу
PDF114 МБ
857_big

Киев 1928 год

З друкарні Всеукраїнської Академії Наук

Лицензия: Общественное достояние

270 страниц

Качество:

Аннотация

Етнографічний вісник. Кн. 1—10. 1925—1932 / Всеукраїнська Академія Наук, Етнографічна комісія. — У Київі: З друкарні Всеукраїнської Академії Наук.

Кн. 7 / За головним редагуванням акад. Андрія Лободи та Віктора Петрова. — 1928. — 256 с.

ДЕ ЩО Є:

Марія Миколаївна Грінченкова (1863—1928) ............. І—III
Проф. Євген Кагаров, Завдання та методи етнографії..................3— 44
Акад. Андрій Лобода, Від частушки до пісні „довгої“ . . . ............45- 53
Іван Галюн, Нові кобзарські пісні ....... ........................54- 59
Юрій Виноградський, Співак Антін Матющенко та його репертуар . . 60— 66
Михайло Гайдай, Народні голосіння. ...............................67— 72
Акад. Володимир Перетц, Українські думи в новому виданні K. М. Грушевської..................................................73—132
Софія Терещенкова, Вірування в сонце..... ........133—137
Володимир Білий, Посвято (попразднество) в народній практиці .... 138—141
Сава Шевченко, Нові легенди на Зинов’ївщині ........... 142—145

СТАТТІ Й МАТЕРІАЛИ З ІСТОРІЇ УКР. ЕТНОГРАФІЇ.

Володимир Гнатюк, Український фольклор у польських переробках (Олександер Гроза) . ........................146—167
Ївга Спаська, Пелагея Яковівна Литвинова (1833—1904) ................168—199
Акад. Ник. Василенко, П. Я. Литвинова................................200—203
Олександер Малинка, Мої спогади про П. Я. Литвинову..............204 206
Сергій Якимович, Приповідки І. П. Котляревського....................207—210

РЕЦЕНЗІЇ.

Акад. Андрій Лобода, Этнография. 1927, кн. ІІІ, кн. IV.........211—212
Акад. Андрій Лобода, Мемуары Этнографического Отдела Общества любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Вып. 2, 1927 . 212—213
Євген Рихлих, „Lud“. Serja IІ. Tom V, zeszyt І—IV. 1926 ................213 — 215
Проф. Андроник Степович, Новини сербської етнографічної літератури 215—217
В’ячеслав Камінський, Etnolog. 1926—1927 ..........................217—218
Володимир Білий, Schweizerisches Arhiv für Volkskunde. В. 28. H. 2. 1928 . 218—220 
Володимир Білий, Sudetendeutsche Zeitschrift für Volkskunde. 1928. I. Heft........................................................220-221
В'ячеслав Kaмінський, Академия Наук СССР. Труды Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран . . 221—222
В’ячеслав Камінський, Известия Краеведческого Института изучения южно-волжской области при Саратовском Государ. Ун-те, т. I, 1926; т. II, 1927 ......................................................223
В’ячеслав Камінський, Известия Крымского педагогического Института им. М. В. Фрунзе. Кн. I, 1927 ....................223—224
В'ячеслав Камінський, Известия Таврического Общества истории, археологии и этнографии. Т. I (58). 1927 ......................224
В’ячеслав Камінський, Бурятиеведение. № 2. 1926. № 3—4. 1927 . . . 225
В'ячеслав Камінський, Северно-Кавказский Краевой Горский Научно-Исследовательский Институт. Бюллетень. № 1, 2—4. 1927 .... 225 — 226
В'ячеслав Камінський, Известия О-ва обследования и изучения Азербайджана. № 4. 1927 ................................226 — 227
В'ячеслав Камінський, Общество изучения Сибири и ее производительных сил. Первый Сибирский краевой научно-исследовательский съезд. Том I. 1927 ....................................................227
Акад. Володимир Перетц, К. Г. Червяк. Шляхта околишня на Коростенщині. 1928 ... ............................227—228
Ол. Нікіфоров, Die folkloristische Arbeitsmethode begründet von Julius Krohn und weiter geführt von nordischen Forschern erläutert von Kaarle Krohn. 1926 ......................... . 228-229
Ол. Нікіфоров, Sven Liljeblad. Die Tobiasgeschichte und andere Märchen mit toten Helfern. 1927 ................................................229- 234
Проф. Євген Катаров, [John Meier] Deutsche Volkskunde. 1926 ..........234—235
В’ячеслав Камінський, Jan. St. Bystroń. Wstęp do iudoznawstwa polskiego. 1926 ......................... . 235—236
Проф. Андроник Степович, Vybor l’udowých rozprávok. IX. 1927 . . . 236—237 
Володимир Білий, П. С. Богословский. К номенклатуре, топографии и хронологии свадебных чинов. 1927 ................. 237—240
Проф. Євген Кагаров, Два огляди успіхів радянської етнографії .... 240

Хроніка.............................241—242
Олександер Малинка, Кілька слів про мої записи дум ........ 243—244
Де що є . . .................................246—247

Додаток І. Нотні записи народніх голосінь.
Додаток II. Бібліографічний покажчик краєзнавчої літератури................1—4

В книге или описании ошибка…

Где ошибка?

Книга: www.bookva/books/857

Оставить комментарий

не публикуется